Harriet Lonka

harriet.lonka@laurea.fi

0400755475

Hyvinkää

Harriet on kokenut projektinjohtaja, tutkija ja liiketoiminnan kehittäjä. Väitös valtion turvallisuusstrategioista lainsäädännön muokkaajana kokoaa yhteen hallinnon ja riskienhallinnan tutkijan keskeiset näkökulmat. Geologin peruskoulutuksen omaavana TKI-asiantuntijana Harriet hallitsee myös luonnonvara- ja kiertotalouden kriittiset kysymykset. Osaamisen soveltamista isoihin kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin tukee reilun kymmenen vuoden kokemus Kiina-yhteistyöstä sekä perehtyneisyys tekoälyn mahdollisuuksiin yhteiskuntatieteellisten haasteiden ratkomisessa. Harriet auttaa työssään Laurean ja sen kumppanien huippuosaajia löytämään uutta luovat kysymykset erilaisten osaamisalojen rajapinnoilta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaLiiketoimintaProjektinhallintaRiskienhallintaTekoäly
Tutkinnot ja sertifikaatit

Koulutus

 • 2017; Filosofian tohtori, lainsäädäntötutkimus, oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • 2012; Hallintotieteiden lisensiaatti, julkisjohtamisen laitos, Vaasan yliopisto
 • 1992; Hallintonotaari, pääaineena julkisoikeus, Tampereen yliopisto
 • 1991; Filosofian maisteri, geologia ja mineralogia, Helsingin yliopisto

Muu koulutus

 • 2017; US Institutes for Scholars on US Politics and Political Thought, University of Massachusetts, USA
 • 2017; Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen ELY-keskus, Doing Business in Asia valmennus (490 h)
 • 2011; Aalto/Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus TAIVEX-vientivalmennusohjelma 2010-2011, 25 op.

Työkokemus

Ympäristöriskitutkija, riskienhallinnan liiketoimintajohtaja, oikeustieteiden laitoksen yliopistotutkija, Etelä-Suomen VEDET-hankekoordinaattori, vieraileva tutkija: Karlstads Universitet, Ecole de mines de Paris Nizza, Queensland University of Technology, Peking University, Fudan University, Guangzhou University.

Tutkinnot ja sertifikaatit

Koulutus

 • 2017; Filosofian tohtori, lainsäädäntötutkimus, oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • 2012; Hallintotieteiden lisensiaatti, julkisjohtamisen laitos, Vaasan yliopisto
 • 1992; Hallintonotaari, pääaineena julkisoikeus, Tampereen yliopisto
 • 1991; Filosofian maisteri, geologia ja mineralogia, Helsingin yliopisto

Muu koulutus

 • 2017; US Institutes for Scholars on US Politics and Political Thought, University of Massachusetts, USA
 • 2017; Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen ELY-keskus, Doing Business in Asia valmennus (490 h)
 • 2011; Aalto/Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus TAIVEX-vientivalmennusohjelma 2010-2011, 25 op.

Työkokemus

Ympäristöriskitutkija, riskienhallinnan liiketoimintajohtaja, oikeustieteiden laitoksen yliopistotutkija, Etelä-Suomen VEDET-hankekoordinaattori, vieraileva tutkija: Karlstads Universitet, Ecole de mines de Paris Nizza, Queensland University of Technology, Peking University, Fudan University, Guangzhou University.